Hirdetmények

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. májusától páros héten pénteken, (kivéve szabadság és ünnepnapok), délután 13 – 15 óráig Tb. finanszírozott belgyógyászati szakrendelésen is várom kedves betegeimet időpont egyeztetéssel. A rendelés helye:
Hajdúböszörmény, Rendelőintézet, Kálvin tér 7-9.

Bejelentkezés:
Tel: 560-130/211 rendelési időben, egyébként mobil:30/657-56-76
email: hamorine.ke@gmail.com

Rendelések 2018 évben: május 4., június 1., 15., 29., július 27., augusztus 10., 24., szeptember 7., 21., október 19., november 16., 30., december 14., 28.

Szakorvosi javaslatok, műtét előtti belgyógyászati véleményezés, kismamák belgyógyászati vizsgálata, EKG, szakrendelésről indikálható belgyógyászati laborvizsgálatok, gyógyszerbeállítások és gondozás

Érdeklődési kör: általános belgyógyászati diagnosztika, véralvadási zavarok, infertilitás és spontán magzati veszteség belgyógyászati háttere, cukorbetegség, bőrtünetek belszervi okai, ritka betegségek

Dr. Hámoriné Dr. Kovács Erzsébet
belgyógyász és háziorvos szakorvos


EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE, HIRDETÉSI IGÉNYÉT JELEZZE NEKÜNK!
Az Erodium Rendszer adatainak felhasználásával örömmel közöljük kedves pacienseinkkel, hogy a rendszer behívási adatai azt mutatják, hogy egy magyarországi (házi)orvosi rendelőben
- előzetes időpontfoglalás nélkül az átlagos várakozási idő 33 perc (n= 286.830 fő)
- foglalt időpontra érkezők átlagos várakozási ideje 18 perc (n= 59.326 fő)
Rendszerünk használatával Önnek nem jelent problémát az előzetes időpontfoglalás, hiszen ezt megtehetik
a várótermi terminálon keresztül
egyedi honlapunkon keresztül
az Erodium központi honlapon keresztül, és
a rendelői telefonról is!
Amennyiben szeretné a várótermi zsúfoltságot tovább csökkenteni, nyugodtabbá, szabályozottabbá, kulturáltabbá tenni várótermünket - használja ki rendszeresen az Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer minden előnyét és ajánlja ezt bejelentkező kártyával még nem rendelkező betegtársainak is!


Megbízható internetes információs oldalak betegek részére

http://www.informed.hu
http://webbeteg.hu
http://www.hazipatika.com
http://www.diagnozis.hu/betegtajekoztatok_szakterulet_szerint
http://www.betegtajekoztatas.info
http://www.medicalonline.hu/rovat/betegtajekoztato
http://www.merevedesizavar.hu

Betegszervezetek elérhetőségei

http://www.patikamagazin.hu/betegszervezetek/szervezet/osszes
http://www.bemosz.hu (Betegszervezetek Országos Szövetsége)
.http://www.rirosz.hu (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége)
Egy kínai hatóanyaggyártó, a Zhejiang Huahai Pharmaceuticals által előállított hatóanyag szennyeződése miatt az Európai Unió területén kapható valsartan hatóanyag tartalmú vérnyomáscsökkentők jelentős részét valamennyi tagállam gyógyszerügyi hatósága kivonja a forgalomból az Unió egész területén.

A részletes tájékoztató és gyógyszerlista a következő oldalon olvasható:
http://www.drkovacserzsebet.hu/valsartan-tajekoztato
Válaszadók segítségét kérjük!

A Debreceni Egyetem a GINOP -2.3.2-15 -2016-00062 számú pályázat keretében kockázatszűrő és életminőségfejlesztő programot hirdet!
Célcsoportunk a Hajdú-Bihar megyében élő 45-60 éves korosztály.
A kérdőív kitöltése mindössze 2-3 percet vesz igénybe.
Azon személyeket, akiknél a szív- és érrendszeri megbetegedés rizikóját magasnak találjuk, illetve megadják nevüket és elérhetőségüket, további térítésmentes egészségügyi vizsgalatokra hívjuk be, majd a legnagyobb veszélynek kitettek részére ingyenes életmódváltást segítő programokat szervezünk.

A kérdőív elérhető itt: : http://www.szinapszis.hu/hu/de-ginop
Adatkezelési tájékoztató

Prevent Medical Bt.

I. Tájékoztatás módja
1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Prevent Medical Egészségügyi Szolgáltató Bt. egészségügyi, betegellátást nyújtó főtevékenysége során, valamint üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Prevent Medical Bt. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a Prevent Medical Bt. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Prevent Medical Bt. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat a Prevent Medical Bt. jogosult a páciensek, szerződött cégek, gyógyszerképviselők, egyéb partnerek (továbbiakban Partnerek) tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek alapján válnak hatályossá az adott Partnerrel szemben, amely rendelkezések a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

II. Adatkezelés elvei
1. A Prevent Medical Bt. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

2.1. Az adatkezelő:
Prevent Medical Bt.
Telephely: 4220. Hajdúböszörmény, Árpád utca 43.
cégjegyzékszám:09-06-014928
E-mail: hamorine.ke@gmail.com
2.2. A kezelt adatok köre:
A Prevent Medical Bt által kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:
- családi és utónév
- email cím
- születési hely, dátum
- lakcím
- telefonszám
- TAJ szám
- egészségügyi adatok
A nyilvántartott adatokról a Partner kérésére az alább részletezett módon betekintést biztosít a Prevent Medical Bt.
III. Adatkezelés célja
1. A Prevent Medical Bt. adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

a) a Partnerek azonosítása, a többi Partnertől való megkülönböztetése, a Partnerrel való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; b) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, szolgáltatások promotálása
c) beteg elégedettségi felmérésre szolgáló adatbázis felépítése;
d) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége a
IV. Adatkezelés jogalapja
1. A személyes adatok a Prevent Medical Bt. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Partner önkéntes hozzájárulásán alapul alapesetben a Partner által személyes adatfelvétel által, vagy a Szolgáltató honlapján keresztül. A Partner a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételére (személyes megjelenése által a Szolgáltatás igénylése során vagy a céges weboldal(ak) megnyitása, hírlevélre való feliratkozással), használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.
2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Partner nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Partner a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Partner önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének
Önkéntesség személyre szabvaA Debreceni Egyetem és a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület „Segíthetek?” elnevezésű projektjének célja, hogy olyan, középfokú tanulmányaikat már befejező 18 és 22 közötti fiatalokat, akik sem aktív hallgatói jogviszonnyal, sem foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkeznek, egy fél éves önkéntes szolgálat keretében bevezesse az önkéntes tevékenységbe. Az Önkéntes a tevékenységét havonként 80 órában (átlagosan heti 20 órában, egyéni beosztás szerint, a tevékenység helye szerinti szervezeti egység napi működési rendjéhez igazodóan), ellenszolgáltatás nélkül végzi, az önkéntes szerződés időtartama alatt mindösszesen egy alkalommal bruttó 25.000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint jutalmat kap.

A programban eltöltött fél év segít fejleszteni a kommunikációs készséget, az önismeretet, az alkalmazkodást, segít a felnőtté válásban, a tapasztalatszerzésben, a személyiségfejlődésben, új kapcsolatok kiépítésében és a munkaerőpiacra való bekerülésben.

A fiatalok az önkéntes munka mellett fejlesztő képzéseken vehetnek részt: választhatnak nyelvi tanfolyam (angol/német), vagy jogosítvány megszerzése között. A választott tanfolyamok az önkéntes fiataloknak a projekt kapcsán ingyenesek .

Az önkéntesség alatt nemcsak tapasztalatokkal gazdagodnak, hanem konkrét szakmákkal is megismerkednek, azok mindennapjaiba belelátva. (Pl.: ápoló, mentálhigénikus, orvos, adminisztrátor… stb.) A fiatalok az önkéntes munka során folyamatos tanácsadást vehetnek igénybe.

A program két helyszíne a Klinikai Központ (Gyermek Klinika, Pszichiátria Klinika, Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság Szakdolgozói Felnőttképzési Központ) és a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Fül-Orr-Gége, Fej és Nyaksebészeti Osztály, Ápolási osztály, Felnőtt Pszichiátriai osztály).

Az önkéntesek által végezhető feladatok:

- a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben,

- felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása,

- a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé,

- kórtermekbe látogatás, igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek, hozzátartozónak egyaránt,

- egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő feladat végzése,

- gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítségnyújtás.

További információ:

DE Klinikai Központ: GÁL MÁRIA, ápolási és szakdolgozói alelnök

tel.: 06-52-255-816

galmaria@med.unideb.hu , [ mailto:apolasi.igazgato@klinikak.unideb.hu | apolasi.igazgato@klinikak.unideb.hu ]
Életmódi tanácsok!


- Válasszuk italunknak a vizet!
• Együnk úgy, mint a franciák – halat, tenger gyümölcseit, sajtot, sok zöldséget, gyümölcsöt és kisebb adagokat!
• Hagyjuk abba az evést mielőtt jóllaknánk!
• Ne együnk olyasmit, amit a dédszüleink nem tartottak volna ételnek!
• Főleg növényi ételt együnk!
• Ne együnk olyat, amit reklámoznak a TV-ben!
• Együnk sok színes – valódi színes zöldséget, gyümölcsöt frissen!
• Sószegény, kevés feldolgozott cukros ételt fogyasszunk és fehér liszt is kevesebb legyen!
• Ne együnk olyat, ami sokáig eláll, inkább olyat, ami gyorsan romlik!
• Sokat kell mozogni! Heti 3-5 alkalommal 30-60 perc közepesen intenzív vagy intenzív testmozgást végezzünk legalább, legyünk rendesen leizzadva!
• Valódi ételt együnk - gabona, gyümölcs, zöldség, kevés hús, kevesebb zsír (de ne zsír nélkül)
• Ne együnk hidrogénezett növényi zsírt!
(Margarint ne együnk!)
• Együnk olyat, amit emberek főztek, és ne olyat, ami gyárban készült!
• Húst inkább csak különleges alkalmakkor együnk!
TUDNIVALÓK
A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGOT OKOZÓ
BETEGSÉGEK ADÓKEDVEZMÉNYÉNEK
IGAZOLÁSÁRÓL

A kedvezmény igénybevételét szabályozó jogszabályok:
 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság
minősítéséről és igazolásáról
 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját
csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos
fogyatékosságnak minősülő betegségekről
 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Fenti jogszabályok alapján elmondható, hogy:
 a kedvezmény igénybevételéhez a Kormányrendelet
mellékletében szereplő betegségek valamelyikével kell
rendelkeznie a betegnek – erről a szakorvosnak írásban kell
nyilatkoznia
 adott betegség kapcsán a rendeletnek való megfeleléshez
különböző súlyosságúnak kell lennie a betegségnek (például
szívbetegségek esetén NYHA III-IV. stádium), vagy különböző
kritériumoknak kell megfelelni (például veleszületett betegség)
– erről a szakorvosnak írásban kell nyilatkoznia
 adott betegség kapcsán meg kell állapítani, hogy az végleges,
vagy ideiglenes-e, ennek megállapítására csak a szakambulancia
vagy a kórház szakorvosa jogosult, azaz nem elegendő egy
ambuláns lap, amin szerepel az adott diagnózis, szükséges a
szakorvos nyilatkozata is az állapot végleges vagy ideiglenes
voltáról

Háziorvosok Online Szervezete
Civil Társaság - Aktív háziorvosok nem gazdasági érdekű, zárt közössége
 a kormányrendelet szerint a kedvezményre feljogosító igazolást
csak szakambulancia vagy kórház szakorvosa állíthatja ki
 ideiglenesen fennálló betegség esetén adókedvezményre
feljogosító igazolást csak és kizárólag a szakambulancia vagy a
kórház szakorvosa állíthat ki
 véglegesen fennálló, nem gyógyítható betegség esetén a
szakambulancia vagy a kórház szakorvosának az írásos
véleménye alapján a páciens választott háziorvosa is kiállíthatja
az adókedvezményhez szükséges igazolást
 az adókedvezmény igénybevételéhez nem szükséges fenti
igazolás annak, akinél a fogyatékossági támogatásra való
jogosultság határozatban megállapításra került (ez önmagában
igazolásnak minősül)
Tehát fentiek alapján csak abban az esetben jelentkezzenek a
háziorvosuknál, ha
 rendelkeznek a szakambulancia vagy a kórház szakorvosa által
igazolt, kedvezményre jogosító betegséggel
 a szakambulancia vagy a kórház szakorvosa írásban igazolta a
rendelet által megkövetelt diagnózist és annak kritériumait
(súlyosság, veleszületett betegség stb.)
 a szakambulancia vagy a kórház szakorvosa igazolta, hogy adott
betegség, és annak súlyossága végleges, nem gyógyítható
Amennyiben még nem rendelkeznek ilyen szakorvosi
véleménnyel, az igazolás beszerzése érdekében a
szakambulancia beutaló nélkül felkereshető!

A háziorvosi szakvélemény kiállításának a díja: 7200 Ft


Háziorvosok Online Szervezete
Háziorvosok Online Szervezete

Civil Társaság - Aktív háziorvosok nem gazdasági érdekű, zárt közössége
TUDNIVALÓK
A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGOT OKOZÓ BETEGSÉGEK ADÓKEDVEZMÉNYÉNEK IGAZOLÁSÁRÓL

A kedvezmény igénybevételét szabályozó jogszabályok:
• 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról
• 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről
• 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
Fenti jogszabályok alapján elmondható, hogy:
• a kedvezmény igénybevételéhez a Kormányrendelet mellékletében szereplő betegségek valamelyikével kell rendelkeznie a betegnek – erről a szakorvosnak írásban kell nyilatkoznia
• adott betegség kapcsán a rendeletnek való megfeleléshez különböző súlyosságúnak kell lennie a betegségnek (például szívbetegségek esetén NYHA III-IV. stádium), vagy különböző kritériumoknak kell megfelelni (például veleszületett betegség) – erről a szakorvosnak írásban kell nyilatkoznia
• adott betegség kapcsán meg kell állapítani, hogy az végleges, vagy ideiglenes-e, ennek megállapítására csak a szakambulancia vagy a kórház szakorvosa jogosult, azaz nem elegendő egy ambuláns lap, amin szerepel az adott diagnózis, szükséges a szakorvos nyilatkozata is az állapot végleges vagy ideiglenes voltáról
Háziorvosok Online Szervezete
Civil Társaság - Aktív háziorvosok nem gazdasági érdekű, zárt közössége
• a kormányrendelet szerint a kedvezményre feljogosító igazolást csak szakambulancia vagy kórház szakorvosa állíthatja ki
• ideiglenesen fennálló betegség esetén adókedvezményre feljogosító igazolást csak és kizárólag a szakambulancia vagy a kórház szakorvosa állíthat ki
• véglegesen fennálló, nem gyógyítható betegség esetén a szakambulancia vagy a kórház szakorvosának az írásos véleménye alapján a páciens választott háziorvosa is kiállíthatja az adókedvezményhez szükséges igazolást
• az adókedvezmény igénybevételéhez nem szükséges fenti igazolás annak, akinél a fogyatékossági támogatásra való jogosultság határozatban megállapításra került (ez önmagában igazolásnak minősül)
Tehát fentiek alapján csak abban az esetben jelentkezzenek a háziorvosuknál, ha
• rendelkeznek a szakambulancia vagy a kórház szakorvosa által igazolt, kedvezményre jogosító betegséggel
• a szakambulancia vagy a kórház szakorvosa írásban igazolta a rendelet által megkövetelt diagnózist és annak kritériumait (súlyosság, veleszületett betegség stb.)
• a szakambulancia vagy a kórház szakorvosa igazolta, hogy adott betegség, és annak súlyossága végleges, nem gyógyítható
Amennyiben még nem rendelkeznek ilyen szakorvosi véleménnyel, az igazolás beszerzése érdekében a szakambulancia beutaló nélkül felkereshető!
A háziorvosi szakvélemény kiállításának a díja: 7200 Ft
2019.01.16.
Háziorvosok Online Szervezete
Kedves Betegeink!

Ttájékoztatjuk Önöket, hogy súlyos fogyatékosságról igazolást abban az esetben van módunk háziorvosi rendelőben kiállítani adókedvezményhez, ha szerepel az illetékes szakambulancia ambuláns lapján, hogy végleges az állapot, az időpont, hogy mikor került diagnosztizálásra az adott betegség és a jogosultságot meghatározó diagnózis és szükség esetén, a jogszabályban meghatározott súlyossága a betegségnek megfelelően fel van tüntetve. Ideiglenes állapot esetén a szakambulanciák adnak igazolást jogosultság esetén az adókedvezmény igénybevételéhez.

Tájékoztatjuk önöket, hogy pályalkalmassági igazolást tanfolyam elvégzéséhez foglalkozásegészségügyi szakellátóhely adhat ki 2019. január 1-tól jogszabály szerint.
Előjegyzés szerinti várakozási idők.

Labor: OGTT vizsgát kb.1-2 hét
Rtg UH :kb.3-4 hét
Felnőtt tüdőgondozó: 1-2 hét
Gyerek tüdőgondozó: 2 hét
Tüdőszűrés (nem fizetős): 2 hét
Ideggyógyászat: 2-3 hét
Reumatológia (Kálvin tér): 2 hét
Kálvin téri fizikoterápia: Kb.1-2 hét
Szemészet: 1,5 hónap
Nőgyógyászat: Dr. Rajnai László kb.2 hét
Dr. Berecz János Kb. 1 hét
Nőgyógyászati UH: (Dr. Kobvács László) 2 hét
Bőrgyógyászat: Kb.1,5 hónap
Kardiológia: Dr.Hegedűs Ida 3 hónap
Dr. Tóth Zsuzsanna kb.1,5 hónap
Belgyógyászat: Kb. 4 hét
Nappali Kórház: Jelenleg 1-2 hét
Bocskai Gyógyfürdő reumatológia: Kb.2 hét
Bocskai Gyógyfürdő fizikoterápia: Kb.1-2 hét
Intim torna - Kegel-gyakorlatok :: Inkontinencia - InforMed Orvosi és Életmód portál :: Kegel-gyakorlatok, inkontinencia, intim torna


http://informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/ob_gyn/incontinence/intim-torna-kegel-gyakorlatok-175846.html
Debreceni Egyetem Klinika Központ ONKOLÓGIAI KLINIKAJelenlegi befogadási rendünk:

Új beteg első jelentkezése a DE KK Klinikai Onkológiai Osztály Betegfelvételi Irodájában minden nap 9-11 óra között.
Előzetes időpont egyeztetés a 06-52-255-260,
06-52-255-840,
06-51-411-717/54260 telefonszámok valamelyikén.

A kemoterápiás kezelések és kontroll vizsgálatok előjegyzése alapján történnek. Amennyiben a beteg nem rendelkezik időponttal,a(06-52) 255-260 telefonszámon kérhet,13-15 óra között.

Az előjegyzett kemoterápiára érkező betegeket kérjük,hogy legkésőbb 11:00 óráig érkezzenek meg a szűkséges friss (3 munkanapnál nem régebbi) labor leletekkel.

Kontroll vizsgálat előzetes egyeztetés alapján történik, a kemoterápiás kezelésre érkezett betegek ellátását követően.
Bejelentkezés: 10:00-12:00 óra között.
Tisztelt betegeink, gondozottaink!

Tájékoztatjuk, hogy az EESZT rendszerbe érkeztetett e-receptjeit személyi igazolvánnyal a felírási igazolás nélkül is kiválthatja. Az érvényességi idő váltózatlanul 3 hónap! Bővebb tájékoztatásért a
https://portal.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
oldalon tájékozódhat vagy érdeklődjön rendelőnkben vagy elérhetőségeinken!

Dohányzásról való leszokás segítése

ingyenesen hívható telefonszám: 0680/442-044
Szakmailag hiteles weboldal cukorbetegek
számára!

Orvosok által lektorált,folyamatosan
frissülő tartalom, interaktív, játékos
funkciók, képes illusztrációk,
letölthető segédanyagok

Diabeteszinfo.hu partner az életmódváltásban